Ekonomi Haberler Backlink

Ekonomi Haberler

çalışarak gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle ilişkin kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen kayıt dışı ekonomi, bütün idarelerinin denetimi haricinde mütebaki her türlü ekonomik muamelat ve faaliyetlerdir.|Yiyecek dışı ekonomi : Kayda geçirilmeyerek devletten gizlenen ve bu nedenle denetlenemeyen ticari muamelat.|Bu özelliklerin ortaya konmasıyla belki bir tanım bünyelmış gerçekleşemez amma bu marifet dalının genel nitelikleri daha vazıh bir […]