Ekonomi Haberler Vezir Sosyal Medya

Ekonomi Haberler

çalışarak gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle ilişkin kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen kayıt dışı ekonomi, bütün idarelerinin denetimi haricinde mütebaki her türlü ekonomik muamelat ve faaliyetlerdir.|Yiyecek dışı ekonomi : Kayda geçirilmeyerek devletten gizlenen ve bu nedenle denetlenemeyen ticari muamelat.|Bu özelliklerin ortaya konmasıyla belki bir tanım bünyelmış gerçekleşemez amma bu marifet dalının genel nitelikleri daha vazıh bir […]